Priser er eksklusiv moms og evt. transporttillæg

Pædagogisk dag

Temaet er planlagt i samarbejde med ledelse og/eller medarbejdere.
Hvis det skønnes relevant foretages dataindsamling for at præcisere indholdet.
Prisen indbefatter planlægningsmøde og temadag – samt evalueringsmøde med arrangøren

Pr dag                                                                                                                        12.500,-

Supervision

Personlig supervision og/eller teamsupervision

1,5 time                                                                                                                    2100,-

Rådgivningssamtaler

Rådgivning om specifikke problemstillinger – eller generelle temaer

1,5 time                                                                                                                    2100,-

 

Klippekort

til supervision og rådgivning

10 klip á 1 time                                                                                                         11.000,-

Klippekort

til samtaler med medarbejdere, der udviser begyndende belastningssymptomer

5 klip á 50 minutter                                                                                                  3000,-

 

Mini aktionslæring

Klassiske aktionslæringsprogrammer er projekter på 1 til 3 år. Mini aktionslæring er et forløb der på ingen måde en ’light’ version, når det kommer til udbyttet, – men omfanget af ressourcer (tid, penge, personer) er væsentligt mindre. Deltagerne kan være enkelte medarbejdere eller flere team.

Forløb:

  1. Formøde. Ledelse/involverede deltagere vælger tema/temaer og organisering
  2. Refleksion og supervision. Mål, afgrænsnings- og aktionsplan
  3. Observationer
  4. Case- og metalæring. Feedback/aktion/refleksion x 2 (evt. flere)
  5. Organisationslæring. Ledelse/involverede deltagere. Reflekterende møde + personalemøde

Pr. team                                                                                                                    15.000,-

Forældremøder

Facilitering og afholdelse

  1. Formøde/supervision/aftaler
  2. Forældremødet
  3. Efterbehandling/handleplansmøde

8000,-

Mikroforedrag/peptalk

(25 minutter – ét tema!)
Brug det som ’forstyrrelse’/oplæg inden f.eks. et personalemøde
Jeg tilbyder facilitering af workshop á 1,5 time, hvor der arbejdes med temaet (indbefattet i prisen)

5000,-

Konfliktmægling/’svære møder’

1,5 time                                                                                                                    2100,-

 

Kurser

 

Bæredygtige fællesskaber

1 dag                                                                                                                         12.500,-

 

Klasseledelse

2 dage                                                                                                                       22.500,-

 

Professionel relationskompetence

Herunder Sprog og kommunikation med børn/unge

1 dag                                                                                                                         12.500,-

 

Professionelle samtaler

Professionelle læringsfællesskaber

1-2 dage. Fra                                                                                                            12.500,-

 

Sprog og kommunikation med forældre/pårørende

Herunder vredes- og konflikthåndtering

½- 1 dag. Fra                                                                                                             10.000,-

 

Vredes- og konflikthåndtering med elever

1-2 dage. Fra                                                                                                            12.500,-

 

 

 

Foredrag                                                                                                                      5000,-