Rådgivning og supervision

ølihø oioioiojJÆm

Supervision

Jeg tilbyder personlig supervision og/eller teamsupervision

1,5 time 2100,-/t

Rådgivningssamtaler

Rådgivning om specifikke problemstillinger – eller generelle temaer

1,5 time 2100,-/t

Klippekort

til supervision og rådgivning

10 klip á 1 time 9500,-

Klippekort

til samtaler med medarbejdere, der udviser begyndende belastningssymptomer

5 klip á 50 minutter 3000,-

 

Mit udgangspunkt

 

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer, så det ikke er barnet, børnene eller forældrene, der er problemet. Problemet er problemet.

Så kan vi undersøge effekten af problemet og forholde os til det. Når vi har undersøgt det, kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt i forhold til os og problemet på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation

Uanset om det er et barn, søskende, forældre eller hele familien, er det nødvendigt for relationerne og udviklingen, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne.

Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til stor glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt