Kursus i konfliktmægling, vredes- og konflikthåndtering

ølihø oioioiojJÆm

 

I dette kursus i konfliktmægling og konflikthåndtering vil vi arbejde med, hvordan vrede og andre negative følelser er legitime og uundgåelige i relationer, hvor mange holdninger, ønsker og kulturer er repræsenteret.

At arbejde med konfliktmægling og konflikthåndtering med elever, der vender deres frustration ud i klassen eller skolegården, er et vilkår for lærere og pædagoger. Heldigvis! De erfaringer, vores børn og unge får når deres adfærd medfører reaktioner – måske konflikter –  er afgørende for udviklingen af deres kompetencer. Kompetencer de skal bruge for at kunne definere og markere egne grænser – og respektere andres.

Det vilkår – at skolen er arena for elevernes vrede og konflikter – stiller nogen gange store krav til os professionelle. Hvordan kan vi møde de krav, uden selv at miste fodfæstet? Hvordan kan vi håndtere en adfærd, der kalder på vores egen grænsesætning og måske endda vrede eller provokation? Hvordan kan vi positionere os hensigtsmæssigt og hjælpsomt, uden selv at blive slidt?

Om kurset

Kurset i konfliktmægling og konflikthåndtering fokuserer på relationer mellem professionelle og elever/borgere eller på relationen mellem professionelle og forældre/pårørende

På kurset lærer I f.eks. at

  • forstå og legitimere vrede og andre stærke, negative følelser
  • forstå hjernens arousal-system – og neurologisk forståelse af vrede og frygt
  • positionere jer professionelt, som klassens/gruppens leder- med kontrol over egne følelser
  • sætte dagsorden for den adfærd, I vil tolerere i klassens rum
  • forstå hvorfor nogle mennesker er bange for konflikter – og hvordan man kommer over det
  • beskytte jer selv med mod og handlekraft i konflikter
  • nedsætte risikoen for magtanvendelse
  • hjælpe andre (børn/unge/beboere/) til opløsning af konflikter, – uden at agere dommer

 

Læs/abonner evt. også min artikelserie om vredes- og konflikthåndtering her: Folkeskolen.dk – artikelserie

Du kunne måske også interessere dig for dette kursus:  Klasseledelse

 

© ropaa.nu – Kursus i konfliktmægling og konflikthåndtering

Mit udgangspunkt

 

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer, så det ikke er barnet, børnene eller forældrene, der er problemet. Problemet er problemet.

Så kan vi undersøge effekten af problemet og forholde os til det. Når vi har undersøgt det, kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt i forhold til os og problemet på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation

Uanset om det er et barn, søskende, forældre eller hele familien, er det nødvendigt for relationerne og udviklingen, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne.

Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til stor glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt