Pædagogisk dag

ølihø oioioiojJÆm

Temaet er planlagt i samarbejde med ledelse og/eller medarbejdere.

Hvis det skønnes relevant foretages dataindsamling for at præcisere indholdet.

Prisen indbefatter planlægningsmøde og temadag – samt evalueringsmøde med arrangøren

Fra 12.500,-

Indholdet på mine kurser og pædagogiske dage drejer sig ofte om:

 
Klasseledelse

Ledelse af sociale læringsfællesskaber

 
Professionel relationskompetence

Børn/unge vs. Professionelle

Kollegarelationer

Relationer til pårørende/forældre

 
Sproget på arbejde

Narrativ pædagogik

Neuronarrativ

Bevidning

 
Vredes- og konflikthåndtering

Valider, vent, vær nysgerrig

Nedtrap, håndter, forebyg

 
Professionelle læringsfællesskaber

Fælles værdier og vision

Fokus på udvikling af det pædagogiske arbejde/læringsniveauet

Reflekterende dialoger

Deprivatisering af praksis

Professionelt samarbejde

 
Bæredygtige fællesskaber

Se evt mere her

Mit udgangspunkt

 

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer, så det ikke er barnet, børnene eller forældrene, der er problemet. Problemet er problemet.

Så kan vi undersøge effekten af problemet og forholde os til det. Når vi har undersøgt det, kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt i forhold til os og problemet på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation

Uanset om det er et barn, søskende, forældre eller hele familien, er det nødvendigt for relationerne og udviklingen, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne.

Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til stor glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt