Konfliktmægling

ølihø oioioiojJÆm

 

Konfliktmægling – konflikthåndtering – ’svære møder’

1,5 time, 2100,-/t

Hvis samarbejdet halter.

  • hvis noget ikke siges tydeligt
  • hvis kontakt opgives og erstattes af negative tanker/udsagn…
  • os hvis I vil ændre en utilfredsstillende situation for at kunne skabe et konstruktivt samarbejde
  • så er jeg klar til at støtte jer i at skabe bedre kommunikation, klare linjer og samarbejde

Så kan I nedtrappe eksisterende, håndtere akutte og forebygge nye konflikter

Konfliktmægling

Konflikter kan være destruktive eller konstruktive. I konfliktmægling er det ikke konflikten/uroen i relationen i sig selv, jeg er optaget af. Det, parterne har brug for er – kort sagt – at finde et sted, hvorfra begge parter kan orientere sig mod et nyt samarbejdsmønster. Det sted er blevet utydeligt – eller væk – og mit arbejde er at finde det frem, belyse det – samt sørge for at det fortsat giver grobund for god udvikling – i en proces sammen med jer, naturligvis

’Svære møder’

Når jeg arbejder med ’svære møder’ er det ikke ’konfliktmægling’. Hvis en af parterne i en konflikt stiller ufravigelige krav/forventninger – er mødets mål at afdække, hvorvidt den anden part – evt. med støtte – kan leve op til kravene/forventningerne. Der kan også undervejs i denne proces vise sig nye samarbejdsveje – med ændrede krav og forventninger – hvis der opnås konsensus

’Gørdetselv-støtte’

På mødet afdækker vi, hvordan den utilfredsstillende situation – eller konflikt – fremtræder. Derefter undersøger vi muligheder for løsninger og finder strategien for proces, positionering, sprog og handling. Efterfølgende er I klar til at tage sagen i egen hånd

Konflikt er uro i sag og relation

Hvor der er relationer – og mange meninger repræsenteret – er der risiko for konflikter

Bag menneskers handlinger ligger gode intentioner. Det valg, vi træffer, er det bedste, vi kan i situationen. Hvis vi vil have flere valg- og handlemuligheder, er vi nødt til at tale om ønsker og intentioner. Dét er udgangspunktet for at skabe bedre kommunikation, relation og samarbejde

Sprog er ikke uskyldigt! Når vi indkalder/inviterer til konfliktmægling eller ’svære møder’, er der tale om møder med fokus på mulighederne i det fremtidige samarbejde

Se også Vredes- og konflikthåndteringskursus


Mit udgangspunkt

 

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer, så det ikke er barnet, børnene eller forældrene, der er problemet. Problemet er problemet.

Så kan vi undersøge effekten af problemet og forholde os til det. Når vi har undersøgt det, kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt i forhold til os og problemet på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation

Uanset om det er et barn, søskende, forældre eller hele familien, er det nødvendigt for relationerne og udviklingen, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne.

Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til stor glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt