Om Tinka Herand

Jeg udfylder det tomme rum mellem pædagogik og terapi, der er i de fleste skoler og institutioner.

ølihø oioioiojJÆm

Vores samarbejde starter med en samtale om, hvad det er, I ønsker at forandre eller udvikle. Derefter får I mit bud på, hvordan I kan nå jeres mål. Når vi har afstemt ønsker og forventninger, laver vi en plan for arbejdet og er i gang

Uanset om vi skal løse specifikke små-opgaver eller udvikle større udviklingsprojekter sammen, vil løsninger og strategier altid være forankret i jeres specifikke virkelighed. Den udvikling vi arbejder for, har erklæret relevans for netop jeres skoles ønsker – og elevernes, forældrenes og personalets behov

Jeg brænder for at udarbejde løsninger, handleplaner og strategier, med udgangspunkt i netop det, I bøvler med – uanset om det er en indsats for et enkelt barn, en familie, en klasse, et lærerteam, en fælles pædagogisk læring om metode – eller en større organisationsudvikling. Jeg er tilfreds med vores anstrengelser, når indsatsen kan evalueres positivt – i alle led – på alle niveauer – i indsatsområdet

Når vi taler om problemer

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers eller organisationers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer det, så det ikke er barnet, klassen, teamet eller organisationen, der er problemet. Problemet er problemet. Så kan vi undersøge det og forholde os til det på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation. Når vi kender et mål, en mission eller en vision, kan vi sætte kurs og skabe forandringer i handlinger og forståelser. Det kan ende med en handleplan

Jeg udfylder det tomme rum mellem pædagogik og terapi, der åbenlyst er i langt de fleste skoler og institutioner. Uanset om det er én elev, grupper, professionelle – eller team af professionelle – er det nødvendigt for relationsarbejdet og pædagogisk udvikling, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne. Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt

Vores samarbejde starter med en samtale om, hvad det er, du/I ønsker at forandre eller udvikle. Derefter får du/I mit bud på, hvordan du/I kan nå jeres mål. Når vi har afstemt ønsker og forventninger, laver vi en plan for arbejdet og er i gang

Jeg sætter den proces i gang, der får folk til at tænke sig om og tænke efter

Uanset om jeg taler med et barn, forældre eller en familie, søger jeg at gøre dem interesserede i deres egne historier, i fortællinger om dem selv, – det de kan, – det der er vigtigt for dem – og i fortællinger om, hvorfor det er vigtigt. Heri ligger kompetencer og personlige værdier

I udforskningen af personlige kompetencer og værdier ligger forståelser af, hvordan vi bedst muligt får disse i spil, når livet byder på udfordringer og problemer, – og det gør livet jo…

Jeg taler med mennesker om deres problemer og effekten af deres problemer. Jeg skaber rammer, hvor vi kan tale om problemer uden at være midt i dem. Alle, jeg taler med, har brug for at kende deres historie om det, de bøvler med. Deri ligger deres identitet. Man møder sit problem med den forståelse, man har fået af sig selv og de værdier, der ligger bag ens respons/reaktion. Derfor kan det være vigtigt at gå en tur tilbage i historien for at kunne forandre noget i fremtiden. Det er i ’det, der er sket’ at handlinger, som vidner om den styrke og de kompetencer, der skal bruges i fremtiden, ligger


Når vi taler om problemer

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer, så det ikke er barnet, børnene eller forældrene, der er problemet. Problemet er problemet. Så kan vi undersøge effekten af problemet og forholde os til det. Når vi har undersøgt det, kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt i forhold til os og problemet på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation

Uanset om det er et barn, søskende, forældre eller hele familien, er det nødvendigt for relationerne og udviklingen, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne. Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til stor glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt

Jeg har erfaring med

 • Personaledage
 • Pædagogiske weekends
 • Forældrekurser
 • Workshops
 • Projektledelse af f.eks. personale/teamudvikling
 • Indsatser for elever med særlige forudsætninger
 • Udarbejdelse af inklusionsstrategi
 • Udarbejdelse af trivselshandleplan
 • Udarbejdelse af pædagogisk grundlag
 • Teamrefleksionssamtaler
 • Vejledning i tværfaglige grupper
 • Team-udvikling
 • Organisationsudvikling
 • Flerfamiliesamtaler
 • Samtaler med familier og forældre

 

2015 – 2018 Arbejde i staten

Timelærer på Professionshøjskolen, læreruddannelsen:
Inklusion, pædagogisk vejledning og vejledningsprocesser

 

1990 – 2015 Arbejde i skoleregi

Afdelingsleder/pædagogik og inklusion

Intern inklusionsvejleder

Intern kollegial vejleder

Familieklasselærer

AKT-lærer

Forældrenetværkskoordinator

Konfliktmægler

Klasselærer og speciallærer

 

2010 – 2014 Arbejde i kommunalt regi

Workshops for kommunens lærere:

Forældreressourcer og hvordan de sættes i spil og øger elevens chancer for succes

 

Kommunalt kursus:

Forældre – og familiearbejde

Vejleder i Det Tværfaglige Team

 

Uddannelse

 • 2016/2018 DISPUKUddannelse i narrativ familieterapi

 • 2010/2015 Professionshøjskolen

 • PD i Vejledning og supervision

 • PD i ledelse

 • 2007/2008 Center for Marlborough modellen i Danmark

 • Familieklasselærer

 • 2007/2008 Center for konfliktløsning
  Uddannelse til konfliktmægler

 • 2006/2007 Roskilde kommune
  Forældrenetværkskoordinator

 • 2005/2006: Specialpædagogisk grunduddannelse

 

 • 1991/1994 Holbæk Seminarium
  Uddannelse til lærer
Mig og min baggrund – hvorfor jeg bilder mig ind, at jeg ved, hvad jeg taler om

Jeg har været mor og lærer i 28 år

Jeg har ét barn uden diagnose. Ét barn er ordblind. Ét med kronisk autoimmun sygdom og ét med særlige forudsætninger. Det siger dog kun meget lidt om, hvordan de er, nemlig fantastiske mennesker og verdens bedste selskab. De fleste af os bor i Odsherred, hvor jeg også for nylig har slået mig ned med min mand og mit sidste hjemmeboende barn

Af de fire har én en erhvervsuddannelse, to en gymnasiehue, og en er skoleelev. Da min ældste og yngste er hhv. 28 og 11 år, har jeg været konstant i skoleverdenen både som mor og lærer i mange år. Det har jeg tænkt mig at fortsætte med – til august starter mit ældste barnebarn nemlig også i skole

Både som mor og som lærer har jeg været på folkeskoler, friskoler og private skoler. Mine børn og mine elever har oplevet gode, trygge skoleforløb, virkelig dårlige skoleforløb, skoleskift, skilsmisser – og reaktioner på de oplevelser. På den måde har jeg været i sammenhænge, hvor jeg har skullet tackle komplicerede udviklingsforløb og læringssituationer – med elever med og uden diagnoser, traumer og kriser – med forældre til de samme børn – og med de professionelle om børnene og familierne

Jeg har igen og igen erfaret, hvor meget det betød for børn, der var i vanskeligheder – akutte og mere permanente – at være i stærke familie- og børnefællesskaber. Jeg har set, hvor meget dét at blive støttet fagpersonligt betød for læreres og pædagogers muligheder for at være medskabere af stærke børnefællesskaber

Jeg har altid – både som lærer, vejleder og leder –  søgt indsigt og erfaring i at facilitere udvikling i gråzonen mellem pædagogikken og terapien. Heldigvis har jeg også fået lov til at uddanne mig og arbejde med det. Mange skønne familier har ladet mig få indblik i deres liv, deres værdier og deres problemer – i forhold til at få deres værdier til at leve i overensstemmelse med hinanden, skolen eller andre. Mange pædagoger og lærere har gjort det samme. Det er fantastisk, at se mennesker udfolde mere foretrukne liv i tættere overensstemmelse med deres værdier og ønsker – uanset om det er i relation til arbejde eller familieliv.  Det er stadig den røde tråd i mit liv og mit arbejde – og jeg synes hele tiden jeg lærer noget nyt. For hver gang der udvikles nye forståelser – psykologisk eller neurologisk – må jeg se kritisk på min praksis og implementere det, der er relevant og meningsfuldt

Min uddannelse er bred og lidt broget. Ud over læreruddannelsen har jeg en PD i vejledning og supervision og nogle ledelsesmoduler. Jeg er uddannet konfliktmægler, familienetværkskoordinator og familieklasselærer. For nylig har jeg afsluttet min uddannelse som narrativ familieterapeut

Inden jeg kom tilbage til Odsherred var jeg pædagogisk afdelingsleder (pædagogik og inklusion) i Roskilde Kommune. Lige nu uddanner jeg inklusionsvejledere på læreruddannelsens specialiseringsmodul: Inklusion – pædagogisk vejledning og vejledningsprocesser

Nu kalder jeg mig skoleterapeut. Mit speciale er at facilitere udvikling i gråzonen mellem pædagogik og terapi

Mit udgangspunkt

 

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer, så det ikke er barnet, børnene eller forældrene, der er problemet. Problemet er problemet.

Så kan vi undersøge effekten af problemet og forholde os til det. Når vi har undersøgt det, kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt i forhold til os og problemet på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation

Uanset om det er et barn, søskende, forældre eller hele familien, er det nødvendigt for relationerne og udviklingen, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne.

Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til stor glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt

 

Om Tinka Herand

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal” color=”rgba(255,255,255,0.01)” up=”0″ down=”0″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” z_index=””][vc_column][qode_accordion][qode_accordion_tab title=”Sådan arbejder jeg med skoler”][vc_column_text]
Vores samarbejde starter med en samtale om, hvad det er, I ønsker at forandre eller udvikle. Derefter får I mit bud på, hvordan I kan nå jeres mål. Når vi har afstemt ønsker og forventninger, laver vi en plan for arbejdet og er i gang   Uanset om vi skal løse specifikke små-opgaver eller udvikle større udviklingsprojekter sammen, vil løsninger og strategier altid være forankret i jeres specifikke virkelighed. Den udvikling vi arbejder for, har erklæret relevans for netop jeres skoles ønsker – og elevernes, forældrenes og personalets behov   Jeg brænder for at udarbejde løsninger, handleplaner og strategier, med udgangspunkt i netop det, I bøvler med – uanset om det er en indsats for et enkelt barn, en familie, en klasse, et lærerteam, en fælles pædagogisk læring om metode – eller en større organisationsudvikling. Jeg er tilfreds med vores anstrengelser, når indsatsen kan evalueres positivt – i alle led – på alle niveauer – i indsatsområdet
   

Når vi taler om problemer

  Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers eller organisationers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer det, så det ikke er barnet, klassen, teamet eller organisationen, der er problemet. Problemet er problemet. Så kan vi undersøge det og forholde os til det på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation. Når vi kender et mål, en mission eller en vision, kan vi sætte kurs og skabe forandringer i handlinger og forståelser. Det kan ende med en handleplan   Jeg udfylder det tomme rum mellem pædagogik og terapi, der åbenlyst er i langt de fleste skoler og institutioner. Uanset om det er én elev, grupper, professionelle – eller team af professionelle – er det nødvendigt for relationsarbejdet og pædagogisk udvikling, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne. Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt
[/vc_column_text][/qode_accordion_tab][qode_accordion_tab title=”Sådan arbejder jeg med familier”][vc_column_text]

Vores samarbejde starter med en samtale om, hvad det er, du/I ønsker at forandre eller udvikle. Derefter får du/I mit bud på, hvordan du/I kan nå jeres mål. Når vi har afstemt ønsker og forventninger, laver vi en plan for arbejdet og er i gang

 

Jeg sætter den proces i gang, der får folk til at tænke sig om og tænke efter

 

Uanset om jeg taler med et barn, forældre eller en familie, søger jeg at gøre dem interesserede i deres egne historier, i fortællinger om dem selv, – det de kan, – det der er vigtigt for dem – og i fortællinger om, hvorfor det er vigtigt. Heri ligger kompetencer og personlige værdier

 

I udforskningen af personlige kompetencer og værdier ligger forståelser af, hvordan vi bedst muligt får disse i spil, når livet byder på udfordringer og problemer, – og det gør livet jo…

 

Jeg taler med mennesker om deres problemer og effekten af deres problemer. Jeg skaber rammer, hvor vi kan tale om problemer uden at være midt i dem. Alle, jeg taler med, har brug for at kende deres historie om det, de bøvler med. Deri ligger deres identitet. Man møder sit problem med den forståelse, man har fået af sig selv og de værdier, der ligger bag ens respons/reaktion. Derfor kan det være vigtigt at gå en tur tilbage i historien for at kunne forandre noget i fremtiden. Det er i ’det, der er sket’ at handlinger, som vidner om den styrke og de kompetencer, der skal bruges i fremtiden, ligger

   

Når vi taler om problemer

 

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer, så det ikke er barnet, børnene eller forældrene, der er problemet. Problemet er problemet. Så kan vi undersøge effekten af problemet og forholde os til det. Når vi har undersøgt det, kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt i forhold til os og problemet på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation

 

Uanset om det er et barn, søskende, forældre eller hele familien, er det nødvendigt for relationerne og udviklingen, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne. Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til stor glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt

[/vc_column_text][/qode_accordion_tab][qode_accordion_tab title=”CV”][vc_column_text]

Jeg har erfaring med

  Personaledage Pædagogiske weekends Forældrekurser Workshops Projektledelse af f.eks. personale/teamudvikling Indsatser for elever med særlige forudsætninger Udarbejdelse af inklusionsstrategi Udarbejdelse af trivselshandleplan Udarbejdelse af pædagogisk grundlag
Teamrefleksionssamtaler Vejledning i tværfaglige grupper Team-udvikling Organisationsudvikling Flerfamiliesamtaler Samtaler med familier og forældre
   

2015 – 2018 Arbejde i staten

  Timelærer på Professionshøjskolen, læreruddannelsen: Inklusion, pædagogisk vejledning og vejledningsprocesser    

1990 – 2015 Arbejde i skoleregi

 
Afdelingsleder/pædagogik og inklusion Intern inklusionsvejleder Intern kollegial vejleder Familieklasselærer AKT-lærer Forældrenetværkskoordinator Konfliktmægler Klasselærer og speciallærer
   

2010 – 2014 Arbejde i kommunalt regi

 
Workshops for kommunens lærere: Forældreressourcer og hvordan de sættes i spil og øger elevens chancer for succes   Kommunalt kursus: Forældre – og familiearbejde Vejleder i Det Tværfaglige Team
   

Uddannelse

 
2016/2018 DISPUKUddannelse i narrativ familieterapi
  2010/2015 Professionshøjskolen PD i Vejledning og supervision PD i ledelse   2007/2008 Center for Marlborough modellen i Danmark Familieklasselærer   2007/2008 Center for konfliktløsning Uddannelse til konfliktmægler   2006/2007 Roskilde kommune Forældrenetværkskoordinator   2005/2006 Specialpædagogisk grunduddannelse  
1991/1994 Holbæk Seminarium Uddannelse til lærer
[/vc_column_text][/qode_accordion_tab][qode_accordion_tab title=”Velkommen i privaten”][vc_column_text]
Mig og min baggrund – hvorfor jeg bilder mig ind, at jeg ved, hvad jeg taler om
  Jeg har været mor og lærer i 28 år   Jeg har ét barn uden diagnose. Ét barn er ordblind. Ét med kronisk autoimmun sygdom og ét med særlige forudsætninger. Det siger dog kun meget lidt om, hvordan de er, nemlig fantastiske mennesker og verdens bedste selskab. De fleste af os bor i Odsherred, hvor jeg også for nylig har slået mig ned med min mand og mit sidste hjemmeboende barn   Af de fire har én en erhvervsuddannelse, to en gymnasiehue, og en er skoleelev. Da min ældste og yngste er hhv. 28 og 11 år, har jeg været konstant i skoleverdenen både som mor og lærer i mange år. Det har jeg tænkt mig at fortsætte med – til august starter mit ældste barnebarn nemlig også i skole   Både som mor og som lærer har jeg været på folkeskoler, friskoler og private skoler. Mine børn og mine elever har oplevet gode, trygge skoleforløb, virkelig dårlige skoleforløb, skoleskift, skilsmisser – og reaktioner på de oplevelser. På den måde har jeg været i sammenhænge, hvor jeg har skullet tackle komplicerede udviklingsforløb og læringssituationer – med elever med og uden diagnoser, traumer og kriser – med forældre til de samme børn – og med de professionelle om børnene og familierne   Jeg har igen og igen erfaret, hvor meget det betød for børn, der var i vanskeligheder – akutte og mere permanente – at være i stærke familie- og børnefællesskaber. Jeg har set, hvor meget dét at blive støttet fagpersonligt betød for læreres og pædagogers muligheder for at være medskabere af stærke børnefællesskaber   Jeg har altid – både som lærer, vejleder og leder –  søgt indsigt og erfaring i at facilitere udvikling i gråzonen mellem pædagogikken og terapien. Heldigvis har jeg også fået lov til at uddanne mig og arbejde med det. Mange skønne familier har ladet mig få indblik i deres liv, deres værdier og deres problemer – i forhold til at få deres værdier til at leve i overensstemmelse med hinanden, skolen eller andre. Mange pædagoger og lærere har gjort det samme. Det er fantastisk, at se mennesker udfolde mere foretrukne liv i tættere overensstemmelse med deres værdier og ønsker – uanset om det er i relation til arbejde eller familieliv.  Det er stadig den røde tråd i mit liv og mit arbejde – og jeg synes hele tiden jeg lærer noget nyt. For hver gang der udvikles nye forståelser – psykologisk eller neurologisk – må jeg se kritisk på min praksis og implementere det, der er relevant og meningsfuldt   Min uddannelse er bred og lidt broget. Ud over læreruddannelsen har jeg en PD i vejledning og supervision og nogle ledelsesmoduler. Jeg er uddannet konfliktmægler, familienetværkskoordinator og familieklasselærer. For nylig har jeg afsluttet min uddannelse som narrativ familieterapeut   Inden jeg kom tilbage til Odsherred var jeg pædagogisk afdelingsleder (pædagogik og inklusion) i Roskilde Kommune. Lige nu uddanner jeg inklusionsvejledere på læreruddannelsens specialiseringsmodul: Inklusion – pædagogisk vejledning og vejledningsprocesser   Nu kalder jeg mig skoleterapeut. Mit speciale er at facilitere udvikling i gråzonen mellem pædagogik og terapi[/vc_column_text][/qode_accordion_tab][/qode_accordion][/vc_column][/vc_row]