Ro På Nu | Om
16233
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16233,qode-listing-1.0.1,qode-news-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-bridge,transparent_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Om Tinka Herand

Sådan arbejder jeg med skoler

Vores samarbejde starter med en samtale om, hvad det er, I ønsker at forandre eller udvikle. Derefter får I mit bud på, hvordan I kan nå jeres mål. Når vi har afstemt ønsker og forventninger, laver vi en plan for arbejdet og er i gang

 

Uanset om vi skal løse specifikke små-opgaver eller udvikle større udviklingsprojekter sammen, vil løsninger og strategier altid være forankret i jeres specifikke virkelighed. Den udvikling vi arbejder for, har erklæret relevans for netop jeres skoles ønsker – og elevernes, forældrenes og personalets behov

 

Jeg brænder for at udarbejde løsninger, handleplaner og strategier, med udgangspunkt i netop det, I bøvler med – uanset om det er en indsats for et enkelt barn, en familie, en klasse, et lærerteam, en fælles pædagogisk læring om metode – eller en større organisationsudvikling. Jeg er tilfreds med vores anstrengelser, når indsatsen kan evalueres positivt – i alle led – på alle niveauer – i indsatsområdet

 

 

Når vi taler om problemer

 

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers eller organisationers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer det, så det ikke er barnet, klassen, teamet eller organisationen, der er problemet. Problemet er problemet. Så kan vi undersøge det og forholde os til det på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation. Når vi kender et mål, en mission eller en vision, kan vi sætte kurs og skabe forandringer i handlinger og forståelser. Det kan ende med en handleplan

 

Jeg udfylder det tomme rum mellem pædagogik og terapi, der åbenlyst er i langt de fleste skoler og institutioner. Uanset om det er én elev, grupper, professionelle – eller team af professionelle – er det nødvendigt for relationsarbejdet og pædagogisk udvikling, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne. Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt

Sådan arbejder jeg med familier

Vores samarbejde starter med en samtale om, hvad det er, du/I ønsker at forandre eller udvikle. Derefter får du/I mit bud på, hvordan du/I kan nå jeres mål. Når vi har afstemt ønsker og forventninger, laver vi en plan for arbejdet og er i gang

 

Jeg sætter den proces i gang, der får folk til at tænke sig om og tænke efter

 

Uanset om jeg taler med et barn, forældre eller en familie, søger jeg at gøre dem interesserede i deres egne historier, i fortællinger om dem selv, – det de kan, – det der er vigtigt for dem – og i fortællinger om, hvorfor det er vigtigt. Heri ligger kompetencer og personlige værdier

 

I udforskningen af personlige kompetencer og værdier ligger forståelser af, hvordan vi bedst muligt får disse i spil, når livet byder på udfordringer og problemer, – og det gør livet jo…

 

Jeg taler med mennesker om deres problemer og effekten af deres problemer. Jeg skaber rammer, hvor vi kan tale om problemer uden at være midt i dem. Alle, jeg taler med, har brug for at kende deres historie om det, de bøvler med. Deri ligger deres identitet. Man møder sit problem med den forståelse, man har fået af sig selv og de værdier, der ligger bag ens respons/reaktion. Derfor kan det være vigtigt at gå en tur tilbage i historien for at kunne forandre noget i fremtiden. Det er i ’det, der er sket’ at handlinger, som vidner om den styrke og de kompetencer, der skal bruges i fremtiden, ligger

 

 

Når vi taler om problemer

 

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer, så det ikke er barnet, børnene eller forældrene, der er problemet. Problemet er problemet. Så kan vi undersøge effekten af problemet og forholde os til det. Når vi har undersøgt det, kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt i forhold til os og problemet på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation

 

Uanset om det er et barn, søskende, forældre eller hele familien, er det nødvendigt for relationerne og udviklingen, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne. Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til stor glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt

CV

Jeg har erfaring med

 

Personaledage

Pædagogiske weekends

Forældrekurser

Workshops

Projektledelse af f.eks. personale/teamudvikling

Indsatser for elever med særlige forudsætninger

Udarbejdelse af inklusionsstrategi

Udarbejdelse af trivselshandleplan

Udarbejdelse af pædagogisk grundlag

Teamrefleksionssamtaler

Vejledning i tværfaglige grupper

Team-udvikling

Organisationsudvikling

Flerfamiliesamtaler

Samtaler med familier og forældre

 

 

2015 – 2018 Arbejde i staten

 

Timelærer på Professionshøjskolen, læreruddannelsen:
Inklusion, pædagogisk vejledning og vejledningsprocesser

 

 

1990 – 2015 Arbejde i skoleregi

 

Afdelingsleder/pædagogik og inklusion

Intern inklusionsvejleder

Intern kollegial vejleder

Familieklasselærer

AKT-lærer

Forældrenetværkskoordinator

Konfliktmægler

Klasselærer og speciallærer

 

 

2010 – 2014 Arbejde i kommunalt regi

 

Workshops for kommunens lærere:
Forældreressourcer og hvordan de sættes i spil og øger elevens chancer for succes

 

Kommunalt kursus:

Forældre – og familiearbejde

Vejleder i Det Tværfaglige Team

 

 

Uddannelse

 

2016/2018 DISPUKUddannelse i narrativ familieterapi

 

2010/2015 Professionshøjskolen

PD i Vejledning og supervision

PD i ledelse

 

2007/2008 Center for Marlborough modellen i Danmark

Familieklasselærer

 

2007/2008 Center for konfliktløsning

Uddannelse til konfliktmægler

 

2006/2007 Roskilde kommune

Forældrenetværkskoordinator

 

2005/2006

Specialpædagogisk grunduddannelse

 

1991/1994 Holbæk Seminarium
Uddannelse til lærer

Velkommen i privaten

Mig og min baggrund – hvorfor jeg bilder mig ind, at jeg ved, hvad jeg taler om

 

Jeg har været mor og lærer i 28 år

 

Jeg har ét barn uden diagnose. Ét barn er ordblind. Ét med kronisk autoimmun sygdom og ét med særlige forudsætninger. Det siger dog kun meget lidt om, hvordan de er, nemlig fantastiske mennesker og verdens bedste selskab. De fleste af os bor i Odsherred, hvor jeg også for nylig har slået mig ned med min mand og mit sidste hjemmeboende barn

 

Af de fire har én en erhvervsuddannelse, to en gymnasiehue, og en er skoleelev. Da min ældste og yngste er hhv. 28 og 11 år, har jeg været konstant i skoleverdenen både som mor og lærer i mange år. Det har jeg tænkt mig at fortsætte med – til august starter mit ældste barnebarn nemlig også i skole

 

Både som mor og som lærer har jeg været på folkeskoler, friskoler og private skoler. Mine børn og mine elever har oplevet gode, trygge skoleforløb, virkelig dårlige skoleforløb, skoleskift, skilsmisser – og reaktioner på de oplevelser. På den måde har jeg været i sammenhænge, hvor jeg har skullet tackle komplicerede udviklingsforløb og læringssituationer – med elever med og uden diagnoser, traumer og kriser – med forældre til de samme børn – og med de professionelle om børnene og familierne

 

Jeg har igen og igen erfaret, hvor meget det betød for børn, der var i vanskeligheder – akutte og mere permanente – at være i stærke familie- og børnefællesskaber. Jeg har set, hvor meget dét at blive støttet fagpersonligt betød for læreres og pædagogers muligheder for at være medskabere af stærke børnefællesskaber

 

Jeg har altid – både som lærer, vejleder og leder –  søgt indsigt og erfaring i at facilitere udvikling i gråzonen mellem pædagogikken og terapien. Heldigvis har jeg også fået lov til at uddanne mig og arbejde med det. Mange skønne familier har ladet mig få indblik i deres liv, deres værdier og deres problemer – i forhold til at få deres værdier til at leve i overensstemmelse med hinanden, skolen eller andre. Mange pædagoger og lærere har gjort det samme. Det er fantastisk, at se mennesker udfolde mere foretrukne liv i tættere overensstemmelse med deres værdier og ønsker – uanset om det er i relation til arbejde eller familieliv.  Det er stadig den røde tråd i mit liv og mit arbejde – og jeg synes hele tiden jeg lærer noget nyt. For hver gang der udvikles nye forståelser – psykologisk eller neurologisk – må jeg se kritisk på min praksis og implementere det, der er relevant og meningsfuldt

 

Min uddannelse er bred og lidt broget. Ud over læreruddannelsen har jeg en PD i vejledning og supervision og nogle ledelsesmoduler. Jeg er uddannet konfliktmægler, familienetværkskoordinator og familieklasselærer. For nylig har jeg afsluttet min uddannelse som narrativ familieterapeut

 

Inden jeg kom tilbage til Odsherred var jeg pædagogisk afdelingsleder (pædagogik og inklusion) i Roskilde Kommune. Lige nu uddanner jeg inklusionsvejledere på læreruddannelsens specialiseringsmodul: Inklusion – pædagogisk vejledning og vejledningsprocesser

 

Nu kalder jeg mig skoleterapeut. Mit speciale er at facilitere udvikling i gråzonen mellem pædagogik og terapi