Ro på i skolen

Få bæredygtige læringsfællesskaber med trivsel, høj faglighed og stærke, trygge individer. Få professionelle læringsfællesskaber med ‘langtidsraske’ medarbejderne.

ølihø oioioiojJÆm

 

Vi kan f.eks. tale om:

–   Håndtering af diagnoser – også med familien

–   Mobningsproblematikker

–   Skolevægring

–   Eksplosiv adfærd og vredeshåndtering

–   Håndtering af svære samtaler (skole/hjem, elever, forældre)

–   Udarbejdelse af lovpligtig værdiregelsæt/antimobbestrategi

–   personaleudvikling

–   teamudvikling

–   temamøder for forældre

–   foredrag/workshop/pædagogiske dage

–   inklusion i teori og praksis

–   noget ’svært’ i forhold til samarbejde

–   sparring/supervision af AKT/inklusionsteam


Indholdet kan være

–   team refleksions-samtaler

–   handleplaner – der virker

–   familieklasse

–   kommunikation og relation

–   supervision af grupper eller enkelte

–   forældrenetværk

–   narrative samtaler med børn og voksne


I vil skabe øgede inklusionsmuligheder

–   gennem viden om og handlemuligheder i forhold til succesfulde børnefællesskaber

–   ved øget fælles forståelse af vrede, angst og konflikter

–   ved at skabe bedre muligheder for den håndfuld af elever, I bekymrer jer mest om

–   eller gennem læring i – og opmærksomhed på – hvor let relationer og kommunikation

     påvirkes af de professionelles udvikling og justering

 

I ønsker at alle jeres elever udnytter deres potentialer fuldt ud

–   det samme ønsker I for medarbejderne

 

I forestiller jer et professionelt og produktivt teamsamarbejde

–   hvor hele teamet tager ansvar for processer og løsning af problemstillinger

–   hvor medarbejdernes kompetencer og handlemuligheder aktiveres

 

I vil styrke forældresamarbejdet

–   på forældremøder

–   i skole/hjemsamtaler

–   ved ’de virkelig svære samtaler’

–   eller ved at skabe effektive forældrenetværk

 

Det kan jeg godt forstå

–   og jeg vil bidrage med en ramme og en plan for det arbejde

–   lad os tage en kop kaffe og drøfte jeres skoles udfordringer

–   hvis I gir en kop kaffe, gir jeg jer min tid. Efterfølgende kommer jeg med et tilbud,

     som I kan drøfte relevans af – og mulighed for

 

 

Mit udgangspunkt

 

Jeg kan ikke eliminere problemer i menneskers liv, men jeg kan skabe samtaler om problemet, der eksternaliserer, så det ikke er barnet, børnene eller forældrene, der er problemet. Problemet er problemet.

Så kan vi undersøge effekten af problemet og forholde os til det. Når vi har undersøgt det, kan vi finde ud af, hvad der er vigtigt i forhold til os og problemet på en måde, som gør os i stand til at forandre det, der skal til for at få en mere foretrukken situation

Uanset om det er et barn, søskende, forældre eller hele familien, er det nødvendigt for relationerne og udviklingen, at alle individer oplever deres identitet styrket ved forandringerne.

Det kan kun ske, hvis de oplever sig lyttet til og taget alvorligt. Så kan det til gengæld føre til stor glæde, løfte udviklingen – og blive rigtig sjovt