Temaet er planlagt i samarbejde med ledelse og/eller medarbejdere.

Hvis det skønnes relevant foretages dataindsamling for at præcisere indholdet.

Prisen indbefatter planlægningsmøde og temadag – samt evalueringsmøde med arrangøren

Pr dag                                                                                                                        12.500,-