Konfliktmægling – konflikthåndtering -’svære møder’

 

Hvis samarbejdet halter.

 

Så kan I nedtrappe eksisterende, håndtere akutte og forebygge nye konflikter

 

 

Konflikt er uro i sag og relation

Hvor der er relationer – og mange meninger repræsenteret – er der risiko for konflikter

 

Konflikter kan være destruktive eller konstruktive. I konfliktmægling er det ikke konflikten/uroen i relationen i sig selv, jeg er optaget af. Det, parterne har brug for er – kort sagt – at finde et sted, hvorfra begge parter kan orientere sig mod et nyt samarbejdsmønster. Det sted er blevet utydeligt – eller væk – og mit arbejde er at finde det frem, belyse det – samt sørge for at det fortsat giver grobund for god udvikling – i en proces sammen med jer, naturligvis

 

’Svære møder’

Når jeg arbejder med ’svære møder’ er det ikke ’konfliktmægling’. Hvis en af parterne i en konflikt stiller ufravigelige krav/forventninger – er mødets mål at afdække, hvorvidt den anden part – evt. med støtte – kan leve op til kravene/forventningerne. Der kan også undervejs i denne proces vise sig nye samarbejdsveje – med ændrede krav og forventninger – hvis der opnås konsensus

 

’Gørdetselv-støtte’

På mødet afdækker vi, hvordan den utilfredsstillende situation – eller konflikt – fremtræder. Derefter undersøger vi muligheder for løsninger og finder strategien for proces, positionering, sprog og handling. Efterfølgende er I klar til at tage sagen i egen hånd

 

Bag menneskers handlinger ligger gode intentioner. Det valg, vi træffer, er det bedste, vi kan i situationen. Hvis vi vil have flere valg- og handlemuligheder, er vi nødt til at tale om ønsker og intentioner. Dét er udgangspunktet for at skabe bedre kommunikation, relation og samarbejde

 

Sprog er ikke uskyldigt! Når vi indkalder/inviterer til konfliktmægling eller ’svære møder’, er der tale om møder med fokus på mulighederne i det fremtidige samarbejde

 

Konfliktmægling/’svære møder’/’gørdetselv-støtte’

1,5 time                                                                                                                    2100,-

 

 

Se også Vredes- og konflikthåndteringskursus(link)

 

På et sted som vores er det et vilkår, at vi somme tider skal tackle konflikter med sårbare pårørende. Det kan give massive pædagogiske udfordringer. Her er Tinka god til at få helikopterblikket på – så det, vi oplever som meget komplekst, får flere nuancer – og så vi forstår intentionerne i adfærden. Vi har brugt hendes kompetencer til svære samtaler, konfliktløsning, supervision og ikke mindst personaledage.

Vi har også brugt personaledage til at få nogle principper og forståelser på plads, så vi nedsætter risikoen for at overbelaste medarbejdere mentalt.

(Mette Holst, Direktør og ejer, Fårevejle Kirkebo)