Mødre og Mor-monstre

ølihø oioioiojJÆm

 

Vi du én gang for alle at få skabt dit mor-fundament, så du kan stå sikkert og tydeligt i din opdragelse – uden at miste selvkontrollen.

Så har du muligheden med mit online kursus ’Mødre og Mor-monstre’! 

Med kurset får du et nyt modul hver uge i fem uger. Hvert modul består af en video med teori og undervisning, samt et opgave- eller refleksionsark

Samtidig får du mulighed for løbende at deltage i ’samtalesalon’ med mig og andre kursister i en lukket facebookgruppe. Gruppen er eksklusivt for kursister. Her vil jeg hver 14. dag afholde ’samtalesalon’

En ’samtalesalon’ er et ’zoommøde’, hvor gruppens medlemmer drøfter udfordringer og deler erfaringer. En gang imellem vil jeg kickstarte mødet med mit perspektiv på et tema (ofte noget I selv har bragt på banen, som udfordrende eller spændende).

Du har adgang til gruppen i minimum 6 måneder (jeg kan finde på at forlænge perioden, hvis det er meningsfuldt for mange).

Kurset kan tages helt uden deltagelse i gruppen, hvis du ikke ønsker at være med. Gruppen kan betragtes som en bonus for dig, der gerne vil drøfte dit moderskab med mig og andre ligesindede.

 

De 5 moduler

MODUL 1

’Sherlock-modulet’ kalder vi det.

Når vores ’Mor-monster’ tager kontrollen, er det som regel ikke noget, vi er stolte af. Hvis vi ligefrem skammer os over det sprog og de handlinger ’Mor-monstret’ kommer med, kan det være svært at se dét i øjnene.

Det er ikke desto mindre det, du skal i dette modul. Du kommer på detektivarbejde og lærer dit ’Mor-monster’ godt at kende.

Hvilke tanker og følelser sætter ’Mor-monstret’ i gang? - hvad får dét til at vokse? - og hvad får dét til at krympe?

I modulet bliver du bevidst om hvilke værdier og normer, dit ’Mor-monster’ næres af - og måske lærer du også at holde en lille smule mere af det.

I modulet arbejder du også med konsekvenserne af dit ’Mor-monster’.

MODUL 3

Værdier og normer stiller krav til adfærd. Her er modulet, der lærer dig at omsætte dine værdier i den familiekultur, du - og måske din samlever - foretrækker.

Når du har styr på dine værdier ved du hvilken familiekultur du (eller I) ønsker. Derefter kan du tage det lederskab i familien der kærligt vedholdende støtter barnet i at leve op til de krav der stilles til ham/hende.

I modulet får du også et metodebud på, hvordan du i samspil med dit barn anerkender og guider barnet.

MODUL 2

Hvor du i Modul 1 fik øje på hvilke værdier, der er på spil, når ’Mor-monstret’ vågner, bliver du i dette modul klar til at se, hvilke værdier og normer, du fortsat vil have med dig – og især give videre til dit barn.

Det omgivende samfunds værdier og normer har ofte stor indflydelse på vores opdragelse.

Du får redskaber til at finde balancen mellem det, du finder vigtigt - og det, du mærker som forventninger fra omgivelserne.

Det er også i dette modul, du finder nye udtryksmuligheder for de værdier du har arvet - og som du gerne vil give videre.

MODUL 4

Vi vil gerne stille krav til vores børn. I modulet får du redskaber til, hvordan du kan stille relevante krav, der du tager hensyn til barnets alder, udviklingstrin og neurologiske (hjernemæssige) modenhed.

Den slags krav viser tillid og udvikler barnets tillid.

Når du når hertil, vil du nok opleve at dit ’Mor-monster’ er begyndt at vise sig som en ven, der fortæller dig, hvad der er vigtigt - hvornår og hvordan.

MODUL 5

Når vi stiller realistiske krav i forhold til barnets alder og modenhed, øger det hans/hendes selvfølelse og selvværd.

Selvværd gør vores børn livsduelige. Dét - samt noget om hvordan du kan forstå og tackle dit barns svære følelser - får du redskaber til i det sidste modul.

Det er også de redskaber du kan bruge, når du skal løse vrede og konflikter.

Når du kobler alle redskaberne sammen med dine værdier og din foretrukne familiekultur, vil du have fået kontrollen over ’Mor-monstret’ tilbage. Du vil opleve dig roligere, mere afstemt i - det der før var svære - samspil med dit barn. TILLYKKE!

Hvad koster kurset?

Prisen for at komme med på “Mødre- og Mormonstre” er 1.600 kr. + moms.

Du kan også betale i 4 rater á 400 kr. + moms

For din investering får du alle 5 moduler, som er fuldt med. ny viden, som kan hjælpe dig til at få en hverdag uden konflikter og ballade fra morgen til aften PLUS du får fri adgang til samtalesalonen i hele 6 måneder.

Mit eget mor-monster


Jeg kender mit mor-moster nu, men sådan har det ikke altid været.

I mange år, troede jeg hun var en del af mig jeg aldrig kunne tage kontrollen over. For gang på gang lovede jeg mig selv at jeg aldrig vil gøre/sige/handle sådan igen – og alligevel skete det igen… og igen… og igen

Jeg læste om kærlig børneopdragelse. Jeg uddannede mig og blev ekspert til at hjælpe andre børn, unge, forældre og professionelle. Jeg afprøvede et hav af metoder fra diverse opdragelsesguruer.

Det gjorde det værre! – Altså samspillet med mine egne børn, når ”noget ikke var som det skulle være”. Jo mere jeg læste om, hvordan tingene skulle være, desto mere købte jeg simpelthen ind på værdier, normer og livsstrategier, der ikke var mine.

Tilbage til mor-monstret:

Hun kom, når jeg havde mindst brug for det og forlod mig altid med en følelse af at jeg var verdens dårligste mor. Hun stod på lur og tog kontrollen over mig når jeg – eller mine børn – var allermest pressede:

  • Når jeg stillede et krav til mine børn, de ikke levede op til
  • Når vi skulle ud af døren og nogen ikke var klar
  • Når mine børn skændtes eller havde konflikter
  • Når jeg kom i tanke om noget jeg havde glemt
  • Når jeg var for træt til at vise passende omsorg efter en lang dag
  • (Listen her er længere, men jeg tror du har fanget pointen)

 

I det sekund mor-monstret tog kontrollen skruede jeg ned for varmen og op for kritikken.

Mine børn blev ulykkelige, følte sig forkerte eller uretfærdigt behandlet – med rette

Jeg var ulykkelig, skamfuld og fuld af selvbebrejdelse – med rette

MEN sådan er det ikke længere

For jeg fandt ud af at jeg, i min bestræbelse efter at blive bedre, blev mindre ægte og mere presset, FORDI jeg ikke havde gjort mig klart, hvilke værdier der var mine og hvilke jeg bevidstløst havde nedarvet – eller abonneret på, fordi de var tidens trend.

Da jeg fandt ud af at skrotte værdiløse normer, tage kærligt vare på mine værdier, og omsætte dem i handling og sprog, fik jeg endelig kontrollen over mor-monstret.

Nu hjælper jeg forældre med at blive kærlige, stærke rollemodeller, der styrker deres børns glæde, selvværd og livskompetencer gennem velafstemte, respektfulde samspil. Alt sammen med udgangspunkt i deres egne værdier.

Mine børn og jeg/2016
(Fotoet sidder i min – nogen gange lidt for travle – kalender og minder mig om det vigtigste i livet)

 

Indrømmelse:  Det kan ske mit mor-monster kigger ind, men nu har jeg både viden til og øvelse i ikke at lade hende dominere. Og nå ja, det har mine børn også